Samsun Son Dakika - Samsun Haber

  • Dolar 16.192
  • Euro 17.4658
  • GR ALTIN 965.28
  • ÇEYREK 1587.1

Tüm Yönleriyle Biyokütle Enerji 8. Bölüm

Ve Akademik Görüş: Çevre Dostu Enerji… Hedef Halk Gazetesi Köşe Yazarı Ragıp Göker’in Kaleminden…

Tüm Yönleriyle Biyokütle Enerji 8. Bölüm
  • 08 Temmuz 2020, Çarşamba 11:15

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu, biyokütle enerji çevre dostu bir enerji türü olarak bilindiğini ve atmosfere saldığı karbondioksit oranı bakımından sıfır karbon değerine sahip bir enerji kaynağı olduğunu bildirdi.

Global çapta insan nüfusu arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da aynı oranda artış göstermeye devam ediyor. Bu da günümüz dünyasının en önemli problemleri arasında gelmektedir. Enerji ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak ve bunu gerçekleştirirken, gelecek nesillere yaşanabilir bir hayat bırakmak en önemli unsur olmalıdır.

Bu sebepten dolayı doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynakları, her geçen zaman biraz daha artış gösteriyor. Kullanılacak olan temiz enerji kaynakları, insanlık için sağlıklı bir yaşam sunarken, enerji ihtiyacının ortadan kaldırılmasına imkan tanımaktadır. Özellikle en çevreci enerji kaynakları arasında çevre dostu biyokütle, fosil yakıtlara karşı önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Ve işte bir bilene sorduk.

O da öylesine konuya hakim ki;

Öylesine biyokütle enerjinin temiz enerji olduğuna ve çevre dostu olduğuna emin ki;

Kafamızdaki soruları sorduk, konuştuk, yanıtladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu, tarımda kullanılan enerjinin bir miktarı tarım dışı kullanılması nedeniyle de ayrıca yöre ekonomisine katkı sağladığını ileri sürerken, hasat sonrasında anız yakılmadığı için de topraktaki organik dengenin korunduğunu açıkladı.

ÇEVREYİ KİRLETECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Samsun kirli yatırımlardan ve özellikle kirli enerji yatırımlarından çok çekti.

Azot ve bakır fabrikalarının faaliyete geçmesiyle başlayan Samsun’un kirletilmesiyle ilgili süreç, 6 numaralı fuel oille çalışacağı duyurulan mobil santrallerin kurulma aşamasıyla doruğa ulaşmıştı.

Samsun halkının bütününe yakın bir kitle tarafından protesto edilen mobil santral projeleri askıya alınmak durumunda kalmıştı.
Projelerde değişiklik yapılarak, santrallerin fuel oil yerine doğal gazla çalışacağı açıklanınca, üretim süreci başlamıştı.

Sonra termede kömürle çalıştırılacak termik santral projeleri ortaya atıldı.
Termedeki termik Santral projesi temizliğin sembolü ‘Beyaz Çemberli Bacılar’ın müthiş direnci, kerameti kendinden menkul bir izlenim veren yatırımcının, projeyi geri çekmesiyle gündemden düşmüştü.

TERMİK SANTRALLERE DİRENEN TEK YAYIN ORGANI H.HALK’TI
Şimdi bazıları, bu yazı dizisi nedeniyle H:HALK’ın taraf olduğunu ima ediyor ya.
Termik santral projelerini kamuoyuna duyuran tek yayın organı H.HALK’tı.
H.HALK ve onun yazarları da, termik santral projesine baştan beri efsanevi bir dirençle karşı koydular.

Beyaz Çemberli Bacılar’a her daim destek oldular.

Biyokütle Enerji Santrali gündeme geldiğinde de bazı kesimler tarafından ‘İstemezük’ türünden sesler yükseldi.

Ama önce okumak, sonra okuduğunu anlamak ve hatta yetmez deyip iyice araştırmak gerekir.

Sonra da kendi kendine sormalı insan.

Gelişmiş ülkeler destekliyorsa, neden biz karşı çıkıyoruz.

İşte o nedenle hem araştırdık, hem de görüş aldık.

BİLİME GÖRE BİYOKÜTLE ÇEVRE DOSTU
Samsun’da bir kısım karşı çıkışla biyokütle enerjinin de çevreye zararlı olduğu iddiası ortaya atılırken, bilimsel çevrelerden bu iddiayı destekleyen tek bir görüşe rastlanmıyordu.

Aksine biyokütle enerjinin çevre dostu olduğu verilerle ortaya konuluyordu.
Bilimsel görüşlerden birini de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu ortaya koyuyordu.

SIFIR KARBON SALINIMI
Biyokütle enerjisinin, bölgesel ve ulusal ölçekte, aynı zamanda küresel boyutta düşünüldüğünde sürdürülebilir ekolojik dengeyi sağlama özelliğine sahip olduğunu ileri süren Dr. Öğretim Üyesi Dayıoğlu’’ Hem biyogaz, hem de biyokütle tesisi açısından baktığımızda üretilen enerji, sıfır karbon çevrimi esasına dayanmaktadır.

Bu kapsamda sürdürülebilir ekosistem olarak düşündüğümüzde biyokütle enerji, ekosistemi dengeleme özelliğine sahiptir. Biyokütle enerjisi çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisi güneş ve diğer enerjilerle birleştirildiğinde bölgenin tarım sanayi ve enerji şehirlerinin kurulmasında ve ekosistem dengesinin sağlanmasında ve çiftçinin geri kazanmasında destekleyici roller sağlayacağını umut ediyoruz.’’diyor.

Aslında bu konulara girerken; okumayanlara, kaçıranlara bir kez daha hatırlatmak gerekiyor biyokütle enerjiyi.

YAKITINI DOĞADA VAR OLAN ATIKLARDAN EDİNİYOR
Şöyle anlatıyor öğretim üyesi ve biyokütle konusunda donanımlı olan Dr. Dayıoğlu: Biyokütle aynı zamanda ‘doğal malzeme’ olarak tanımlanmaktadır. Bu enerjiyi elde etmek için kurutulmuş bitki örtüsü, odun ürünleri, su bitkileri, mahsul kalıntıları kullanılmaktadır. Hatta çöp olarak nitelendirdiğimiz pek çok evsel atıklar dahi biyokütle enerji sinde kullanılabilmektedir.

Doğada var olan orman kalıntıları, ağaçlar işlendikten sonraki kalan atıklar, tarımsal ürünler, hayvan gübresi, atık sular ve hatta çöp atıkları dahi bir enerji üretebilir. Bunların doğada kalmasından ziyade biyokütle enerji olarak değerlendirilmesi hem daha ekonomik olmakta hem de daha pahalı enerji kaynaklarına istinaden bir alternatif olarak daha verimli bir enerji elde etmek mümkün olabilmektedir.

DÜNYADAKİ BİYOKÜTLEYİ ANLATIYOR DR. DAYIOĞLU
Dünyada biyokütle enerji fosil yakıtlara alternatif ve çevre dostu olması nedeniyle kabul görüyor.

Yenilebilir enerji kaynakları arasında yer alması da bu nedenle.

Çünkü doğadaki tarımsal atıkları yakıt olarak kullandığı gibi, bulunduğu yöreye de ekonomik katkı veriyor. Çiftçiler atığından para kazanıyor. Ama en önemlisi zamanla ekolojik dengeye yardımcı oluyor. Anıza son verdiği için de toprak daha verimli kalıyor.Tarımsal atık kökler özel araçlarla çıkarıldığından toprak havalanıyor. Canlılar anız nedeniyle yok olmuyor. Toprak zenginleşiyor. Daha çok verim oluyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ARTIYOR
Beş bine yaklaşan, bir yıl içinde 7 bine ulaşması öngörülen ve ABD, Çin ve Almanya biyokütle enerji ile lider konumunda. Almanya’da 1100 adet bulunan biyokütle enerji santralleri, yeni nesil ve temiz enerji üretiminde rüzgar, güneş gibi yenilebilir enerji kaynakları olmasıyla ‘çevreye duyarlı’ santraller olarak, gelişmiş ve çevreye duyarlı ülkelerce desteklenmeye başlandı.

Kurulu güç listesinde yer almasa da biyokütle üretimi için ilk beş içerisinde Japonya da yer almaktadır. 2011-2019 yılları arasında biyokütle ile elektrik üretmenin yıllık büyüme yüzdelerini incelendiğimizde %25 ile Çin gelmektedir. %10,5 ile Japonya vardır ve bunlar arasında Brezilya ise en yüksek potansiyele sahip olan ülkeler arasındadır.

TOPRAĞA OLUMSUZ ETKİSİ YOK
Çevresel etkilerinin azaltılması ve toprağa organik yapısı bakımından herhangi bir olumsuz etkisi olmaması nedeniyle, biyokütle enerjisinin uygulamada ekolojik dengeleme özelliğine sahip diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına pozitif yönde etkileri bulunduğunu bildiren Dr. Dayıoğlu, biyokütle enerji santralleriyle ilgili görüşlerini daha sonra şu şekilde açıklıyor:

Toprak ve dolayısıyla çevre bozulmadığından hem toprak, hem çevre açısından olumlu gelişmeler bu biyokütle enerji santrali kurulmasıyla sağlanacaktır. Ayrıca, kişiler kendi anızlarının toplanması ve bunun gelire dönüştürülmesi açısından da bu bölgesel anlamda avantajlar sağlayacaktır.

ANIZ YAKILMAYACAĞINDAN ÇİFTÇİLER EK GELİR SAĞLAYACAK
Hasat sonrası ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan biyokütle kaynakları çiftçinin üzerinde her hangi bir yük oluşturmaksızın bunların değerlendirilmesi ülke ekonomisine ve yöre çiftçisine gelir sağlayacak aktiviteleri sağlaması açısından biyokütle üretim uygulaması bölgesel ve ulusal açıdan önem teşkil etmektedir.

DÜNYA BİYOKÜTLEYE DÖNÜYOR
Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımızda toplamda 2018 rakamlarına göre 130 gigawatt kurulu güce sahip biyokütle enerji tesisleri bugün için ülkemizde de önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Küresel konveksiyonlar düşünüldüğünde gelişmiş ülkelerin biyokütle enerjisine yatırımları Amerika, Çin, Hindistan, Almanya ve özellikle Japonya dikkati çekmektedir.

ÇEVRE DOSTU ENERJİ OLARAK BİLİNİYOR
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dayıoğlu, saymakla bitiremediği faydalarıyla biyokütle enerjiyi anlatırken, “Bu sebepten dolayı doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynakları, her geçen zaman biraz daha artış gösteriyor. Kullanılacak olan temiz enerji kaynakları, insanlık için sağlıklı bir yaşam sunarken, enerji ihtiyacının ortadan kaldırılmasına imkan tanımaktadır. Özellikle en çevreci enerji kaynakları arasında çevre dostu biyokütle, fosil yakıtlara karşı önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. dedi.

EZBER BOZAN AÇIKLAMALAR
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Dayıoğlu ile konuştuk. Biyokütle enerjiyi ‘yanlış bilgilendirmelerle anlatanların’ aksine öylesine olumlu anlatıyor ki; ezber bozan açıklamalarıyla ‘Biyokütle enerjiye karşı çıkan ve tepki gösterenlere’ adeta ders verdi.

GELİŞMİŞ ÜLKELER TERCİH EDİYOR
Ankara Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Dayıoğlu’nun ‘Biyokütle enerjiyi gelişmiş ülkelerin neden tercih ettiği ve biyokütle santrallerinin ekolojik dengeye verdiği katkılarla ilgili röportajında biyokütleyi şöyle anlattı: Tek kelimeyle çevre dostu. Ekosistem için de gerekli.

ÇİFTÇİ ‘TARLADAKİ ATIĞINI’ DÜŞÜNMEYECEK EK GELİR OLACAK
Hasat sonrası ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan biyokütle kaynakları çiftçinin üzerinde her hangi bir yük oluşturmaksızın bunların değerlendirilmesi ülke ekonomisine ve yöre çiftçisine gelir sağlayacak. Biyokütle enerji ile üretim uygulaması bölgesel ve ulusal açıdan önemlidir.

BİYOKÜTLE TERMİK SANTRAL DEĞİL
Biyokütle enerji santralleri, tarımsal atıkları yakarak elde ettiği ısının gücüyle enerji üretiyor ama sonuçta fosil yakıt olarak bilinen kömür ve fuel oil gibi çevreye zararlı olduğu bilinen türde yakıtları yakmıyor.

Biyokütle en basit olarak, elektrik veya başka güç biçimleri ortaya çıkarmak için kullanılan yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan organik ürünlerden üretilen yakıttır. Bu enerji oluşturulmasında kullanılan yakıtlar; bir zamanlar hayatta olan şeylerden gelir. Mesela, odun kalıntıları, kurutulmuş bitkiler, hasattan arta kalan kalıntılar, sucul bitkiler ve hatta evsel atıklar olarak bildiğimiz mutfak atıkları da yakıt olarak kullanılabilir.

Yenilebilir bir kaynak olan tarımsal atıkları yakıt olarak kullanabilen biyokütle enerji santralleri çevreyi kirletmeme özelliğiyle, tüm Dünyada kısa sürede ‘en tercih edilen enerji santralleri’ sınıfınları arasında girdi. Enerji, Türkiye’de de yenilebilir kaynakları ve çevreye duyarlı enerji üretimi nedeniyle desteklenen ve tercih edilen santrallerden oldu. Türkiye’de sürekli tarım atığı oluştuğu için ve tarım atıklarının bol olduğu yerlerde kurulduğu için, yakıtı hiç bir şekilde tükenmiyor.

Ergenlik Döneminde Psikoloji ve Depresyon Ergenlik Döneminde Psikoloji ve Depresyon

Başkan Demir’den 8 Mart sürprizi Başkan Demir’den 8 Mart sürprizi

Büyükşehirden özel sergi Büyükşehirden özel sergi

Tekkeköy’den Tüm Türkiye’ye Ve Dünyaya Evrensel Mesaj Tekkeköy’den Tüm Türkiye’ye Ve Dünyaya Evrensel Mesaj

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
yukarı çık